Ablativus absolutus na maturze z łacińskiego i kultury antycznej