Przysłówki na maturze

Tworzenie przysłówków 2

Jak brzmi przysłówek od przymiotnika "bonus"?

A bene
B bonite
C boniter
D bone