Przysłówki na maturze

Tworzenie przysłówków 2

Jak brzmi przysłówek od przymiotnika "bonus"?

A bonite
B bone
C boniter
D bene