Przysłówki na maturze

Tworzenie przysłówków 2

Jak brzmi przysłówek od przymiotnika "bonus"?

A bone
B bene
C boniter
D bonite