Przysłówki na maturze

Tworzenie przysłówków

Utwórz przysłówek od przymiotnika "brevis".

A brevite
B brev
C breve
D breviter