Przysłówki na maturze

Tworzenie przysłówków

Utwórz przysłówek od przymiotnika "brevis".

A brev
B breviter
C breve
D brevite