Przysłówki na maturze

Tworzenie przysłówków

Utwórz przysłówek od przymiotnika "brevis".

A breve
B breviter
C brev
D brevite