Przysłówki na maturze

Tworzenie przysłówków

Utwórz przysłówek od przymiotnika "brevis".

A breve
B brevite
C breviter
D brev