Coniugatio periphrastica activa na maturze

Tworzenie koniugacji opisowej czynnej

Koniugację opisową czynną tworzy part. fut. act. w połączeniu z:

A tylko osobową formą czasownika esse
B tylko nieosobową formą czasownika esse
C -
D dowolą formą czasownika esse