Coniugatio periphrastica activa na maturze

Tworzenie koniugacji opisowej czynnej

Koniugację opisową czynną tworzy part. fut. act. w połączeniu z:

A -
B tylko osobową formą czasownika esse
C dowolą formą czasownika esse
D tylko nieosobową formą czasownika esse