Coniugatio periphrastica activa na maturze

Tłumaczenie koniugacji opisowej czynnej

Co wyraża koniugacja opisowa czynna?

A skutek
B prośbę
C przyczynę
D zamiar