Przysłówki na maturze

Rozpoznawanie form przysłówków

Która z podanych niżej form przysłówka jest nieprawidłowa?

A facile
B opulenter
C celeriter
D sapienter