Przysłówki na maturze

Rozpoznawanie form przysłówków

Która z podanych niżej form przysłówka jest nieprawidłowa?

A celeriter
B sapienter
C facile
D opulenter