Przysłówki na maturze

Rozpoznawanie form przysłówków

Która z podanych niżej form przysłówka jest nieprawidłowa?

A sapienter
B facile
C opulenter
D celeriter