Ustroje polityczne świata antycznego na maturze

pryncypat 1

Kiedy wprowadzono pryncypat w Rzymie?

A .
B 27 r. p.n.e.
C 31 r. p.n.e.
D 23 r. p.n.e.