Ustroje polityczne świata antycznego na maturze

pryncypat 1

Kiedy wprowadzono pryncypat w Rzymie?

A 27 r. p.n.e.
B 23 r. p.n.e.
C 31 r. p.n.e.
D .