Inne typy zdań podrzędnych z orzeczeniem w coniunctivie na maturze

Określanie typu zdania podrzędnego 5

Określ typ zdania podrzędnego: Procion fuit perpetuo pauper, cum divitissimus esse posset.

A zdanie czasowe
B zdanie przyzwalające
C zdanie cum historicum
D zdanie przyczynowe