Inne typy zdań podrzędnych z orzeczeniem w coniunctivie na maturze

Określanie typu zdania podrzędnego 5

Określ typ zdania podrzędnego: Procion fuit perpetuo pauper, cum divitissimus esse posset.

A zdanie przyzwalające
B zdanie czasowe
C zdanie przyczynowe
D zdanie cum historicum