Przysłówki na maturze

Końcówki przysłówków

Jaka jest końcówka przysłówka tworzonego od przymiotnika III deklinacji o temacie zakończonym dwoma spółgłoskami?

A -ter
B -iter
C -er
D -r