Przysłówki na maturze

Końcówki przysłówków

Jaka jest końcówka przysłówka tworzonego od przymiotnika III deklinacji o temacie zakończonym dwoma spółgłoskami?

A -iter
B -r
C -er
D -ter