Przysłówki na maturze

Końcówki przysłówków

Jaka jest końcówka przysłówka tworzonego od przymiotnika III deklinacji o temacie zakończonym dwoma spółgłoskami?

A -r
B -ter
C -er
D -iter