Przysłówki na maturze

Końcówki przysłówków

Jaka jest końcówka przysłówka tworzonego od przymiotnika III deklinacji o temacie zakończonym dwoma spółgłoskami?

A -ter
B -er
C -r
D -iter