Definicja algorytmu klasycznego na maturze z informatyki