Materiał (rzeźba) na maturze

Rzeźba kuta

Jakich narzędzi lub czynników używa się przy tworzeniu rzeźby kutej?

A lasera
B narzędzi kowalskich
C piły mechanicznej
D wody