Romantyzm na maturze

Malarstwo

Obraz "Derby w Epsom" stworzył

A Delacroix
B Goya
C Constable
D Gericault