Romantyzm na maturze

Malarstwo

Obraz "Derby w Epsom" stworzył

A Gericault
B Goya
C Delacroix
D Constable