Romantyzm na maturze

Malarstwo

Obraz "Derby w Epsom" stworzył

A Goya
B Constable
C Gericault
D Delacroix