Romantyzm na maturze

Malarstwo

Obraz "Derby w Epsom" stworzył

A Gericault
B Constable
C Goya
D Delacroix