Romantyzm na maturze

Malarstwo

Obraz "Tratwa meduzy" stworzył

A Friedrich
B Goya
C Gericault
D Delacroix