Romantyzm na maturze

Malarstwo

Obraz "Tratwa meduzy" stworzył

A Goya
B Delacroix
C Gericault
D Friedrich