Romantyzm na maturze

Malarstwo

Cykl 8-0 grafik - tzw. Kaprysów, stworzył:

A Gericault
B Goya
C Rembrandt
D Delacroix