Zabytki polskiego średniowiecza na maturze z historii muzyki

Charakterystyka zabytków polskiej muzyki średniowiecznej tj: Gaude Mater Polonia, Bogurodzica.