Wprowadzenie do muzyki XX wieku na maturze z historii muzyki

W sztuce XX wieku generalnie wyróżnić można dwa nurty artystyczne: oparte na ideologii postępu w sztuce kierunki modernistyczne i awangardowe oraz nie akceptujące ideologii postępu kierunki klasycyzujące. Muzyka współczesna to okres w historii rozwoju muzyki, którego początek wyznaczamy na XIX wiek, czyli w trakcie romantyzmu oraz modernizmu w historii kultury, a który trwa po dzień dzisiejszy. Muzyka współczesna to wiele kierunków, nurtów, stylów. Jej charakter jest bardzo indywidualny. Obraz współczesnej muzyki dopełniają całkowicie nowe nurty wywodzące się z tradycji innych niż muzyka poważna takich jak jazz, rock, new age.