Wprowadzenie do muzyki średniowiecza na maturze z historii muzyki

Geneza i ogólny opis epoki średniowiecza. Teoria muzyki w średniowieczu: stosunek do tradycji antycznych, muzyka jako wiedza, podział muzyki, teoria ethosu. Wpływ Kościoła na muzykę w średniowiecznej Europie.