Wprowadzenie do muzyki romantyzmu na maturze z historii muzyki

Opis ideologii romantyzmu; która ma na celu połączenie religii, nauki i życia w jedną wyższą, wspólną jakość, jaką była sztuka. Synteza wszystkich sztuk. Silne związki z literaturą, oraz z malarstwem. Szkoły narodowe tj: niemiecka, czeska, polska, rosyjska, hiszpańska, francuska, norweska i fińska. Cechy charakterystyczne dla muzyki okresu renesansu.