Wprowadzenie do muzyki renesansu na maturze z historii muzyki

Kulturę renesansu cechowało odkrycie greckich i rzymskich ideałów. W muzyce dominowała religijna, wokalna muzyka polifoniczna a cappella. Istotą polifonii jest równoczesne prowadzenie kilku równorzędnych głosów wokalnych lub instrumentalnych. Rozwinęły się takie formy jak: motet, msza i madrygał. Obok form wokalnych zaczęły się pojawiać formy instrumentalne pisane na lutnię i organy.