Wprowadzenie do muzyki klasycyzmu na maturze z historii muzyki

Ogólny opis i genezy epoki klasycyzmu. Kompozytorzy odeszli od skomplikowanych technik polifonicznych, preferując znacznie bardziej klarowną pod względem strukturalnym muzykę homofoniczną. Rezygnacja z basso continuo i rozkwit muzyki instrumentalnej.