Wprowadzenie do muzyki baroku na maturze z historii muzyki

Periodyzacja epoki, rola Kościoła i dworów feudalnych, ośrodki miejskie.