Świecka muzyka wokalna renesansowa na maturze z historii muzyki

Charakterystyka rozwoju świeckiej muzyki wokalnej w renesansie; zasadniczo wyróżniane są dwie formy: pieśń i madrygał. Spośród najznakomitszych kompozytorów muzyki świeckiej wyróżnili się: C. Jannequin, C. Gesualdo da Venosa, L. Marenzio, C. de Rore, A. Willaert.