Terminologia na maturze z historii muzyki

Poprawne posługiwanie się terminami i pojęciami muzycznymi określającymi: elementy muzyki tj. rodzaje melodyki, rytmiki, harmoniki i współbrzmień, kolorystyki, artykulacji, agogiki, dynamiki i ich najczęściej spotykane włoskie określenia; sposoby porządkowania materiału dźwiękowego – stroje dźwiękowe, skale i systemy tonalne, rodzaje metrorytmiki; rodzaje faktury.