Sztuka nowa - ars nova na maturze z historii muzyki

Charakterytyka okresu przeciwstawnego do okresu ars antiqua. Zmiany w notacji muzycznej (francuska notacja, włoska notacja). Sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu - nowe zasady harmoniczne. Pojęcia:ballada, rondeau, virelai,madrygał i caccia. W dalszym ciągu kultywowano formę motetu, który przybrał postać izorytmiczną. W okresie ars nova zaczęto też opracowywać polifonicznie części stałe mszy. Głównymi ośrodkami ars nova były Francja i Włochy.