Sztuka dawna - ars antiqua na maturze z historii muzyki

Charakterystyka okresu średniowiecza związanego z działalnością szkoły Notre Dame. Rozkwit polifonii organalnej (organum), związanej z nią rytmiki i notacji modalnej oraz form organalnych tj: klauzula, konduktus i motet średniowieczny. Czołowymi reprezentantami ars antiqua byli Leoninus i Perotinus. W okresie tym bujnie rozwinęła się twórczość świecka; działali wówczas trubadurzy, truwerzy i minnesingerzy.