Style narodowe w muzyce baroku na maturze z historii muzyki

Opis stylów narodowych w muzyce baroku w tym główni reprezentanci: włoski, francuzki, niemiecki, angielski, polski.