Starożytny Izrael na maturze z historii muzyki

Charakterytyka muzyki w starożytnym Izraelu. Szczególną rolę pełniła muzyka religijna, będąca łącznikiem pomiędzy ludźmi i Bogiem.