Starożytna Grecja na maturze z historii muzyki

Znaczenie Grecji w obszarze kultur starożytnych.Opis cech charakterystycznych pozwalających odróżnić starożytną Grecję od innych kultur świata starożytnego.Muzyka pełniła funkcję oczyszczającą - katharsis. Wyznawano teorię etosu, według której muzyka wywierała olbrzymi wpływ na emocje i etykę człowieka. W nazewnictwie rodzajów muzyki uprawianych przez Greków wyraża się bezpośredni związek muzyki z formami literackimi: formy liryczne — elegie i pieśni; formy epickie — ody, rapsody i hymny; formy dramatyczne — chóralne dytyramby na cześć Dionizosa.