Przełom Baroku I Klasycyzmu - okres przedklasyczny na maturze z historii muzyki

Charakterystyka okresu przejściowego międzyepokowego. Przemiany stylistyczne, muzyka klawesynistów. Twórczość Domenica Scarlattiego oraz synów Johanna Sebastiana Bacha. Szkoły przedklasyczne. Styl Galant i Rokoko.