Postmodernizm na maturze z historii muzyki

Opis muzyki postmodernistycznej, która zarazem jest stylem oraz formą w muzyce. Jako styl wykazuje cechy sztuki postmodernistycznej, czyli tworzonej po modernizmie. Preferuje eklektyzm w formach i gatunkach muzycznych. Zawiera samoodniesienia, operuje ironią oraz zaciera granice pomiędzy sztuką wysoką i kiczem.