Polska muzyka współczesna na maturze z historii muzyki

W Polsce można wskazać na kilka odmiennych stylistyk reperezentowanych przez kompozytorów różnych pokoleń, np: prosta, tradycyjnie brzmiąca muzyka - Wojciecha Kilara; ostentacyjne nawiązywanie do postromantyzmu przez Krzysztofa Pendereckiego; drapieżny minimalizm Henryka M. Góreckiego; tradycyjna narracja „opowiadana” indywidualnym językiem Krzyszofa Meyera; deformacja tradycji w utworach Pawła Szymańskiego; instalacje, improwizacje i performance Krzysztofa Knittla; mozaika tonalnych, atonalnych i inspirowanych rockiem epizodów w utworach Pawła Mykietyna; life electronic Agaty Zubel.