Periodyzacja epoki średniowiecza na maturze z historii muzyki

Podział epoki średniowiecza na trzy podstawowe etapy rozwoju: średniowiecze wczesne, rozkwit średniowiecza oraz jesień średniowiecza.