Periodyzacja epoki renesansu na maturze z historii muzyki

Podział epoki renesansu wg Augusta Wilhelma Ambrosa: na czasy Niderlandczyków, muzykę angielską i niemiecką w XVI wieku, muzykę włoską XV i XVI wieku; lub wg Hugo Riemanna wewnętrzny podział na renesans wczesny (XIV i XV w.) oraz epokę stylu przeimitowanego i epokę polifonii a cappella (XVI w.).