Muzyka wokalno-instrumentalna w romantyzmie na maturze z historii muzyki

Muzyka wokalno-instrumentalna w romantyzmie była przejawem różnych postaw estetyczno- -artystycznych. Oratorium, kantata, msza i inne gatunki religijne podlegały tym samym przemianom co inne rodzaje muzyczne. Powstały nowe formy tj: dramat muzyczny, pieśń romantyczna.