Muzyka wokalno-instrumentalna w klasycyźmie na maturze z historii muzyki

Pieśni religijne, patriotyczno żołnierskie, hymny narodowe, rozkwit twórczości kolędowej, rozkwit sceny teatralnej