Muzyka świecka na maturze z historii muzyki

Charakterystyka oraz podział muzyki świeckiej: muzyka ludowa, muzyka dworska,muzyka miejska, muzyka instrumentalna, muzyka wojskowa i myśliwska oraz wielogłosowa muzyka świecka.