Muzyka religijna w renesansie na maturze z historii muzyki

Charakterytyka rozwijających się form muzyki religijnej w renesansie tj: motet, msza, kanon. Do wybitnych twórców należeli: O. di Lasso, J. Ockeghem, J. Obrecht, G. P. da Palestrina.