Muzyka polska w epoce baroku na maturze z historii muzyki

Opis uwarunkowań historycznych, ośrodków, stylu dawnego i nowego; twórczość wokalno-instrumentalna oraz twórczość instrumentalna.