Muzyka instrumentalna w klasycyźmie na maturze z historii muzyki

Podział muzyki instrumentalnej na: solową, kameralną, symfoniczną. Pojęcia: forma sonatowa, wariacje, rondo; opera neapolitańska, francuska opéra-comique, niemieckie Singspiel.