Muzyka instrumentalna na maturze z historii muzyki

Powstają nowe formy i gatunki instrumentalne, rozwój instrumentarium, nowe funkcje instrumentów. Pojęcia: sonata, partita, concerto grosso, koncert solowy, suita. Do najczęściej wykorzystywanych instrumentów w muzyce barokowej należą: viola da gamba, viola da braccio, lutnia, flet, klawesyn, organy, skrzypce.