Klasycyzm w muzyce polskiej na maturze z historii muzyki

Początki muzyki symfonicznej (A. Milwid, W. Dankowski); Początki muzyki fortepianowej (M. K. Ogiński, Maria Szymanowska); Po raz pierwszy wystawiono Operę; Powstanie Hymnu Polski.