Klasycy wiedeńscy na maturze z historii muzyki

Twórczość kompozytorów tj. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven.