Elementy dzieła muzycznego na maturze z historii muzyki

Charakterystyka pojęć: motyw, fraza, temat, ekspozycja, kadencja, koda, aria, recytatyw oraz sposoby jego kształtowania tj. szeregowanie, ewolucyjność, okresowość.