Ekspresjonizm na maturze z historii muzyki

Opis kierunku w muzyce współczesnej (niekiedy zaliczany do okresu późnego romantyzmu). Ekspresjonizm ma luźny związek z ekspresjonizmem w malarstwie. Złożone, dysonujące harmonie, melodie budowane z dużych skoków interwałowych.Przyjmuje się, że okres ekspresjonizmu w muzyce trwał mniej więcej w latach 1905-1925, jednakże jego wpływy sięgają najnowszych czasów). Do najwybitniejszych twórców ekspresjonistycznych należeli: Aleksandr Nikołajewicz Skriabin, Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Bela Bartók.