Aleatoryzm na maturze z historii muzyki

Charakterystyka kierunku w muzyce współczesnej polegającego na wprowadzeniu elementu przypadku zarówno w pracy kompozytorskiej, jak i wykonawczej. Jego rozwój nastąpił w latach 50. XX wieku.