Społeczeństwo, gospodarka i kultura Rzeczpospolitej Obojga Narodów na maturze z historii