Schyłek potęgi Rzeczypospolitej na maturze z historii