Żródła historyczne na maturze z historii

Nietrudno jest trafić na maturze na pytanie dotyczące źródeł historycznych. Warto zapoznać się z kilkoma definicjami i nie ryzykować utratą punktów, zwłaszcza, że materiał ten nie jest trudno przyswajalny. Zacznijmy od początku: źródła historyczne dzielimy na materialne i niematerialne...