Lista pytań dla zagadnienia: Przemiany cywilizacyjne w I poł. XX w.