Kultura Średniowiecznej Polski na maturze z historii

Średniowieczna kultura polska, podobnie jak kultura europejska dotyczyła i związana była z takimi dziedzinami życia jak: literatura, nauka, malarstwo, sztuka i architektura. Literatura charakteryzowała się anonimowością (twórcy nie ujawniali się), propagowała ideały średniowiecza, pisana była łaciną, charakterystyczne również było zdobienie i ręczne wykonanie. Literatura ta była typowa dla monarchii wczesnopiastowskiej. Związana była z takimi gatunkami jak: eposy rycerskie, kroniki, żywoty, roczniki, utwory o tematyce religijnej.